آموزش برندینگ

دوره مدیریت ریسک ISO 9001:2015 ، به‌صورت کاربردی آگاهی شما را در خصوص تفکر مبتنی بر ریسک افزایش می‌دهد در دوره مدیریت ریسک ISO 9001:2015 شما می‌توانید به‌صورت کاربردی با روش‌های شناسایی، ارزیابی و تحلیل ریسک‌های فرآیندهای سیستم مدیریت کیفیت و کسب‌وکار به همراه نمونه‌های عملی آشنا می‌شوید.

دوره با عنوان ” مدیریت ریسک ایزو ۹۰۰۱ ” توسط تیم ما طراحی‌شده و با توجه به درخواست سازمان‌ها در محل سازمان‌ها قابل برگزاری می‌باشد.
مهم‌ترین تغییرات در استاندارد ISO 9001:2015 مطابق بند ۶-۱ ، تفکر مبتنی بر ریسک می‌باشد سازمان‌هایی که این استاندارد را استقرار می‌دهند باید رویکرد مبتنی بر ریسک را در سرتاسر سازمان استقرار دهند و این موضوع را به‌صورت ویژه‌ای موردتوجه قرار دهند.
شروع استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 در هر سازمان بر پایه تفکر مبتنی بر ریسک می‌باشد استقرار رویکرد تفکر مبتنی بر ریسک در سازمان بر عملکرد پایدار کسب‌وکار کمک می‌نماید رویکرد تفکر مبتنی بر ریسک می‌تواند به سازمان شما در تحویل به‌موقع ، نقص صفر ، کاهش ضایعات و … کمک نماید.

محتوی دوره مدیریت ریسک ISO 9001:2015
-تعاریف واژگان مرتبط با رویکرد مبتنی بر ریسک
-چرخه دمینگ و تفکر مبتنی بر ریسک
-تشریح الزامات استاندارد ISO 9001:2015 مرتبط با رویکرد مبتنی بر ریسک
-روش‌های شناسایی ریسک
-شناسایی کاربردی ریسک با انواع روش ارزیابی و تجزیه‌وتحلیل ریسک
-تشریح نمونه کاربردی از استقرار رویکرد مبتنی بر ریسک در سازمان‌ها
مدت دوره : ۱ روز
نتایج دوره آموزش مدیریت ریسک ISO 9001:2015

درک تفکر مبتنی بر ریسک
افزایش آگاهی در خصوص شناسایی ریسک‌ها و ارزیابی ریسک نظیر انواع ارزیابی ریسک و به‌کارگیری در فرآیندها و فعالیت‌ها
آشنایی کاربردی با انواع ابزارهای تجزیه‌وتحلیل ریسک

مخاطبان دوره مدیریت ریسک ایزو ۹۰۰۱

این دوره برای هرکسی که با سیستم‌های مدیریتی کار می‌کند ضروری می‌باشد

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.