آموزش سیستم های تعالی

سیستم مدیریت ایمنی بهداشت شغلی HSE در صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی کاربرد دارد پیمانکاران نفت ، گاز و پتروشیمی و پروژه ها صنایع مختلف به منظور جلوگیری و کاهش خطرات ناشی از فعالیت ها می بایستی الزامات ایمنی ، بهداشت شغلی و محیط زیست را رعایت نمایند.

آموزش HSE 

مزایای دوره آموزش HSE :

 • انتقال تجارب پیاده سازی HSE در سازمان های مختلف
 • کاربردی بودن دوره آموزش HSE

 محتوی دوره آموزش HSE :

 • آشنایی با واژگان سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت شغلی HSE
 • تشریح الزامات سیستم مدیریت بهداشت،‌ ایمنی و محیط زیست HSE
 • آشنایی با کنترل عملیات در HSE
 • آشنایی با نحوه پایش و اندازه گیری عملکرد HSE
 • آشنایی با روش ارزیابی ریسک و نحوه شناسایی خطرات ناشی از فعالیت های کاری
 • تشریح نمونه هایی عملی از فعالیت های HSE انجام شده در سازمان ها

مخاطبان دوره HSE :

 • کارَشناسان ایمنی ، بهداشت شغلی و محیط زیست
 • کارشناسان و مدیران ایمنی، بهداشت شغلی و زیست محیطی
 • پیمانکاران نفت ، گاز و پتروشیمی
 • علاقه مندان به موضوعات ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی
 • پیمانکاران فعالیت های عمرانی

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.