آموزش مدیریت استراتژیک

 در دوره پیاده سازی EFQM شما به صورت کاربردی باروش‌های خودارزیابی تعالی ، تدوین گزارش تعهد تعالی و اظهارنامه تعالی آشنا می‌شوید.
در دوره‌های عمومی که به صورت آکادمیک بهصورت دوره‌های مجزا با عنوان دوره EFQM ، دوره خودارزیابی تعالی و دوره اظهارنامه تعالی توسط مراکز آموزشی مختلف برگزار می‌شود شما فقط با این موضوعات به صورت کلی آشنا شده و نمی‌توانید خودتان اقدام به خودارزیابی تعالی سازمانی نمایید.

در دوره آموزش پیاده سازی EFQM شما به‌صورت کاربردی به همراه نمونه اقدامات انجام شده توسط سازمان‌های مختلف، با قدم‌های استقرار نظام خودارزیابی تعالی در سازمان و نحوه تدوین اظهارنامه تعالی آشنا می‌شوید.
مدل تعالی سازمانی EFQM یک مدل جامع می باشد، با به کارگیری روش خودارزیابی تعالی شما می تونید، تمامی ابعاد سازمان را بررسی نموده و نقاط قوت و فرصت‌های بهبود سازمان را مشخص نمایید.
پیاده‌سازی EFQM به‌صورت تیمی توسط مدیران ارشد سازمان صورت می‌گیرد و دوره آموزش پیاده‌سازی EFQM شما با نحوه سازماندهی وبرنامه‌ریزی جهت استقرار نظام خودارزیابی تعالی آشنا می‌شوید.

آموزش پیاده سازی EFQM

یادگیری پیاده سازی EFQM در کمترین زمان

محتوی دوره پیاده‌ سازی EFQM

 • چگونه نظام خودارزیابی تعالی را استقرار دهیم؟
 • چگونه اطلاعات موردنیاز برای خودارزیابی را در کمترین زمان جمع آوری کنیم؟
 • چگونه در فرآیند جوایز تعالی حاضر شویم؟
 • چگونه گزارش تعهد به تعالی را آماده نماییم؟
 • چگونه اظهارنامه تعالی را در کمترین زمان تدوین نماییم؟
 • آشنایی با خروجی‌های پروژه تعالی سازمانی شامل: اظهارنامه تعالی ، گزارش خودارزیابی و..

مخاطبین دوره آموزش پیاده‌ سازی EFQM :

 • مدیران تعالی سازمان
 • کسانی که می‌خواهند به عنوان تسهیلگر تعالی، فرآیند خودارزیابی تعالی را انجام دهند.
 • علاقه مندانی که می‌خواهند خودشان پروژه تعالی سازمانی را برنامه‌ریزی و اجراء نمایند.

مزایای دوره پیاده سازی EFQM تیم ما :

 •  انتقال تجارب بیش از ۲۰ سال پیاده سازی استانداردها و مدل های مدیریتی
 • تشریح نمونه مستندات فرآیند خودارزیابی تعالی سازمانی

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.