آموزش مدیریت پروژه

در این دوره شرکت کنندگان با الزامات سیستم مدیریت ایمنی بهداشت شغلی OHSAS 18001 ، مستندسازی OHSAS 18001 ، قوانین ایمنی بهداشت شغلی و نحوه پیاده سازی OHSAS 18001 در سازمان ها آشنا می گردند .
با شرکت در دوره آموزش OHSAS 18001 کاربردی با مراحل پیاده سازی OHSAS 18001 آشنا می گردید.عموما دوره آشنایی با OHSAS 18001 بصورت عمومی با توجه به الزامات برگزار می گردد و کمتر موسسات آموزشی به نحوه پیاده سازی آن در سازمان ها می پردازند ما در دوره پیاده سازی OHSAS 18001 پیاده سازی الزامات را در سازمان ها تشریح می نماییم .
حهت اطلاع از مراحل پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر روی پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی کلیک نمایید

دوره آموزش OHSAS 18001

محتوی برنامه آموزش OHSAS 18001 :

–  آشنایی با تعاریف مرتبط با OHSAS 18001
–  تشریح ساختار اجرایی پیاده سازی OHSAS 18001
–  تعیین خط مشی و اهداف OHSAS 18001
–  نحوه مستندسازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
–  آشنایی با الزامات استاندارد OHSAS 18001
–  تعیین شاخص های فرآیند های سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001
– آشنایی با الزامات عمومی قانونی ایمنی و بهداشت شغلی
–  آشنایی با کنترل عملیات
–  آشنایی باپایش و اندازه گیری سیستم  مدیریت ایمنی و بهداشت شغلیOHSAS 18001
–  آشنایی با نحوه برگزاری جلسات بازنگری مدیریت سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
–  آشنایی با واکنش در شرایط اضطراری
–  تشریح  نمونه عملی پیاده سازی OHSAS 18001

مخاطبان دوره آموزش OHSAS 18001 :

– کارشناسان ایمنی و بهداشت شغلی
– کارشناس HSE
-کارشناس مهندسی صنایع
– علاقه مندان به سیستم های مدیریتی
مدت دوره آموزش ۱OHSAS 1800 : 8 ساعت
جهت اطلاع از نحوه مشاوره OHSAS 18001 بر روی مشاوره OHSAS 18001 کلیک نمایید

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.