آموزش GMP

سیستم های مدیریت یکپارچه IMS، شامل سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت شغلی OHSAS 18001 ، سیستم مدیریت محیط زیست ISO 4001 ، سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 می باشد
در دوره آموزش IMS شما با الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ، سیستم مدیریت محیط زیست و سیستم مدیریت کیفیت بصورت کاربردی آشنا می گردید .

هدف نهایی سیستم مدیریت یکپارچه IMS  ، یکپارچه سازی سیستم های مدیریتی  ایمنی ، محیط زیست و مدیریت کیفیت با فرهنگ سازمانی می باشد.
یکپارچه نمودن سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت شغلی  ، محیط زیست و مدیریت کیفیت منجر به کاهش هزینه ها می گردد.

آموزش IMS

  مزایای دوره آموزش IMS

 • انتقال تجارب پیاده سازی سیستم های مدیریتی در سازمان های مختلف
 • نحوه یکپارچه سازی سیستم های مدیریتی
 • کاربردی بودن دوره آموزش  IMS

 محتوی دوره آموزش  IMS

 • آشنایی با واژگان سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت شغلی ، سیستم مدیریت محیط زیست و مدیریت کیفیت
 • آشنایی با رویکرد فرآیندی
 • تشریح الزامات سیستم مدیریت بهداشت،‌ ایمنی و محیط زیست و مدیریت کیفیت
 • آشنایی با کنترل عملیات در IMS
 • آشنایی با نحوه پایش و اندازه گیری عملکرد سیستم های مدیریتی
 • آشنایی با روش ارزیابی ریسک و نحوه شناسایی خطرات ناشی از فعالیت های کاری
 • تشریح نمونه هایی عملی از فعالیت های IMS انجام شده در سازمان ها

مخاطبان آموزش IMS

 • کارَشناسان ایمنی ، بهداشت شغلی و محیط زیست
 • کارشناسان و مدیران ایمنی، بهداشت شغلی و زیست محیطی
 • پیمانکاران نفت ، گاز و پتروشیمی
 • علاقه مندان به موضوعات ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی
 • و….

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.