ارزیابی سیستم های تعالی

یکی از موضوعات مهم در بهبود مستمر سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت شغلی HSE ، برنامه ریزی جهت بازرسی و ممیزی HSE می باشد .
–     کارکنان سازمان  ، تجربه کافی جهت انجام بازدید ها وممیزی HSE ندارد
–    کسانی که در زمینه HSE درسازمان فعالیت می نمایند ممکن است فقط تجربه کمی داشته و دید کافی نسبت به موضوعات ایمنی ، بهداشت شغلی و محیط زیست HSE نداشته باشند .
–    عدم اطلاع از قوانین ایمنی ، بهداشت شغلی و محیط زیست مرتبط با فعالیت ها
–    تاکید کارفرما جهت رعایت موضوعات ایمنی ، بهداشت شغلی و محیط زیست HSE

مزایای انجام ممیزی HSE :
–    استفاده از تجارب تیم ممیزی HSE درخصوص رعایت موضوعات ایمنی ، بهداشت شغلی و محیط زیست HSE
–    شناسایی عدم انطباق های ایمنی ، بهداشت شغلی و محیط زیست با توجه به الزامات قانونی در کمترین زمان
–    ارائه راهکار جهت بر طرف سازی عدم انطباق های شناسایی شده در ممیزی HSE
–    ارسال گزارش مستند  ومکتوب از عدم انطباق ها  و راهکارهای ایمنی ، بهداشت شغلی و محیط زیست HSE
–    شناسایی مخاطرات کلیدی ناشی از فعالیت ها و اعلام به مشتری
–    انجام ارزیابی ریسک فعالیت ها و ارائه گزارش در صورت درخواست مشتری

انجام موارد اعلام شده توسط تیم ممیزی HSE ، منجر به جلوگیری از بروز حوادث و خطرات ناشی از فعالیت های کاری می گردد .

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.