ارزیابی مدیریت پروژه

ممیزی مستندات سیستم مدیریتی به شما کمک می نماید تا آمادگی لازم را قبل از ممیزی خارجی ،در طراحی مستندات متناسب با سازمان کسب نمایید.
ممیزی مستندات سیستم مدیریت ، توسط متخصصین با تجربه بیش از ۲۰ سال در سیستم های مدیریتی انجام شده و در طی ممیزی پیشنهادهای کاربردی جهت طراحی مستندات متناسب با سازمان ارائه می شود.

با توجه به تغییرات ویرایش جدید در برخی از استانداردهای مدیریتی ، سازمان ها باید سیستم مدیریتی خود را در مطابق با الزامات جدید به روز نماید.
بازنگری مستندات سازمان بر اساس الزامات جدید و آمادگی جهت ممیزی خارجی از اهمیت ویژه ای برای سازمان ها برخوردار می باشد .
متأسفانه در اکثر سازمان‌های ایرانی مستندات متناسب با سازمان طراحی نشده است و سازمان به دلیل عدم طراحی متناسب سیستم مدیریتی ، از اثربخشی و مزایای واقعی استانداردهای مدیریتی بهره‌مند نیستند.

ممیزی مستندات برای استانداردهای زیر :

 •  استاندارد ISO 9001:2015
 •  استاندارد ISO 14001:2015
 •  استاندارد OHSAS 18001
 •  استاندارد ISO 45001
 •  استاندارد HSE
 • استاندارد IATF 16949
 • و…
  مزایای ممیزی مستندات :
  – شناسایی عدم انطباق‌ها
  – تعیین فرصت‌های بهبود و راهکارهای پیشنهادی
  – استفاده از تجارب مشاورین با بیش از ۲۰ سال سابقه
  مخاطبان ممیزی مدارک سیستم مدیریت :
  سازمان‌هایی که می‌خواهند مستندات سازمان را بر اساس استاندارد ویرایش جدید به‌روزآوری نمایند.
  کارشناسان / نمایندگان مدیریت قبل از ممیزی خارجی جهت اطمینان از طراحی مستندات متناسب با سازمان

در صورت درخواست ممیزی مدارک سیستم مدیریتی ، مستندات سازمان شما باید در اختیار تیم مشاوره ایزو ما قرار گیرد و تیم ما با ممیزی مستندات ، وضعیت ممیزی مستندات را انجام داده و گزارشی مکتوب برای شما ارسال می‌شود.
ممیزی بازنگری مستندات می‌تواند در محل شما یا در محل ما انجام شود به‌صورت پیش‌فرض این ممیزی در محل ما انجام می‌شود.

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.