ضوابط ثبت نام

  1. ضوابط عمومی ثبت نام :
  • رعایت شعائر اسلامی و داشتن حجاب متعارف
  • برخورداری کامل از شرایط اخلاقی و انضباطی
  • رعایت ضوابط و مقررات انضباطی

( طبق آیین نامه ی انضباطی مدارس )

  1. ضوابط علمی ثبت نام :
  • پذیدفته شدن در آزمون ورودی و مصاحبه ی علمی
  • داشتن نمره انضباط بالای 19