درباره مدرسه سارا

ياست كيفيت مجتمع آموزشي سارا فراهم كردن محيطي است كه در آن روابط انساني و صميمانه جريان داشته باشد و هدف نهايي آن تعليم و تربيت دانش‌آموزان و ساختن و تكوين شخصيت آنها جهت سازگاري با خود و جامعه است ، در اين سياست ضمن تاكيد بر فراهم كردن زمينه‌ها و بسترهاي مناسب براي رشد همه جانبه از قبيل رشد عاطفي ،جسمي، اخلاقي ، هنري، فرهنگي، اجتماعي و تربيتي محيطي مناسب براي شناخت و رشد و شكوفايي استعدادهاي بالقوه آنان و تقويت نشاط و علاقه‌مندي به محيط تحصيلي و هدايت و راهنمايي آنان به گونه‎اي مي‌باشد تا دانش آموزان افرادي سالم و متكي به خود و متعادل بار آيند و بر مشكلات زندگي فايق آيند . براي نيل به اين اهداف، مجتمع قصد دارد انطباق خدمات خود را با نمايش قابليت خوب( اخذ گواهينامه بين المللي ISO9001:2000) در ارائه آنها اثبات نمايد.

اهداف كيفي براي اجراي سياست به قرار ذيل هستند :

1) ايجاد روحيه تحقيق و تلاش در جهت شكل گيري تفكر علمي در دانش‌آموزان

2) تقويت تعهد در كليه سطوح نسبت به كيفيت آموزش و پرورش.
3) تجزيه و تحليل اثر بخشي خدمات ارائه شده به منظور ارزيابي عملكرد.
4) انتخاب ، پرورش و حفظ نيروي انساني كارآمد بعنوان ارزشمندترين و موثرترين سرمايه .
5) بكارگيري روشهاي بازنگري مناسب و منظم در نظام و خط مشي كيفيت جهت بهبود بخشي مستمر
6) استفاده از منابع مناسب آموزشي و پرورشي .
7) بكارگيري روشهاي مناسب براي كلاسهاي فوق برنامه جهت بهبود.
8) تلاش گسترده جهت دستيابي به رضايت كليه مشتريان مجتمع