ماموریت و چشم انداز

راهبران توسعه آراد به‌ عنوان يك شركت مهندسی و مشاوره مديريت در راستاي افزايش سطح مديريت راهبردي و مديريت اجرايي ميهن عزيزمان ساختار يافته است و ماموریت خود را اينگونه تعریف کرده است:

“اكنون موفق شدن و مهمتر از آن موفق ماندن مستلزم وجود مزيت رقابتي به شكل نوآوري، كيفيت خدمات و به‌موقع واكنش نشان دادن به خواسته‌هاي تصریحی و تلویحی مشتري است و راهبران با اعتقاد به علم و دانش اسلامی و ایرانی راهبری با نگرش بومی سازی علوم مدیریتی مورد نیاز سازمان های تولیدی و خدماتی کشور را ماموریت خود قرار داده است”

“چشم انداز راهبران تبدیل شدن به بزرگترین گروه مهندسی و مشاوره مدیریتی در ایران و تاثیرگذاری در بومی سازی استانداردهای مربوطه است.”