مشاوره راهنمای مدیریت پروژه ISO 21500

راهنمای مدیریت پروژه ISO 21500:2012 جهت بهبود موفقیت پروژه و دستیابی به نتایج کسب و کار استفاده می نمایند .

 

مایلز شفرد ، رئیس کمیته پروژه ISO  که استاندارد ایزو 21500 را توسعه داده است می گوید : ایزو 21500 ، کارکنان هر سازمان

را به درک این که چگونه نظم و انضباط را در یک محیط کسب و کار مجهز کرد قادر می سازد و همچنین به عنوان راهنمای اولیه

برای فردی بدون دانشی عمیق از مدیریت پروژه استفاده می شود .

مزایای استاندارد مدیریت پروژه ISO 21500 عبارتند از :

انتقال دانش را بین پروژه ها و سازمان ها برای بهبود تحویل پروژه ها تشویق می نماید

افزایش انعطاف پذیری کارکنان مدیریت پروژه و توانایی آنها برای کار بر روی پروژه های بین المللی

اصول جهانی مدیریت پروژه و فرآیند ها را فراهم می نماید .

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.