مشاوره سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001

مشاوره سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001

OHSAS 18001 سیستمی است ساده و با شفافیت زیاد در مورد خطرات محیط کاری صحبت می‌کند. در این سیستم از دوباره کاری‌ها جلوگیری می‌شود و همانند یک نقشه راهنمای جاده ای است که همه ریسک‌های سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای را پوشش می‌دهد. یکی از بزرگترین ویژگی های مثبت OHSAS، سازگار بودن با سیستم های موجود (ISO 9001-ISO 14001) است.

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.