مشاوره سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001

مشاوره سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001

ISO 14001 مجموعه اي از مقررات است كه در سطح بين المللي معتبر است و
شركت ها از آن براي مديريت جنبه هاي زيست محيطي عمليات خود استفاده مي كنند تا اثرات مضر زيست محيطي عمليات خود را به حداقل برسانند و همچنین موثر بر کاهش مصرف منابع است.

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.