مشاوره سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاهها ISO/IEC 17025

مشاوره سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاهها ISO/IEC 17025

نتايج آزمونها باشد. از اينرو(ISO)  پس از استانداردهاي
ISO/IEC Guide25وEN45001 اقدام به انتشار استاندارد ISO/IEC 17025نمود.

از اهداف اصلي پياده سازي اين استاندارد مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

  • كمك به ارتقاء كيفيت از طريق اعتبار بخشي و دقت در نتايج آزمون ها.
  • تسهيل همكاري ميان آزمايشگاه ها وکمک به تبادل اطلاعات و هماهنگ كردن استانداردها و روش هاي اجرایي آنها و ارائه گزارش هاي آزمون معتبر براي محصولات.
  • به روز كردن استانداردها و روشهاي آزمون.

گواهينامه‌ISO/IEC 17025   توسط مراكز اعتباردهي(Accreditation Body) كه مستقل از سازمان بين المللي استاندارد هستند، صادر مي‌شوند.

هر چند که مسئله کيفيت، قابليت اطمينان و ايمني محصول از دير باز مورد توجه انسان ها بوده است، با اين حال اين مسئله در طول تاريخ به فراموشي سپرده شده و هر چند مدت يکبار به اشکال گوناگوني نمايان گرديده است. مسئله توليد و عرضه کالا و خدمات که حاصل کار گروهي افراد در يک سيستم توليدي يا خدماتي است، گاهاً در اثر وجود انحراف در روش هاي تست ويا شفاف نبودن معيار هاي توليد باعث فرآوري محصولات نا مرغوب و خطر آفرين گرديده  و اين مساله نياز به ايجاد سيستم مناسب آزمايشگاهي را بيش از پيش محرز مي کند.

از طرفي سيستم‌هاي مديريت آزمايشگاهي بايد به سوالات اساسي زير پاسخ مناسب داده و نهايتاً تضمين اين فرآيندها را ايجاد نمايد. اين پرسش ها عبارتند از:

1) چه زماني مي توان اطمينان داشت که دستگاه هاي نشان دهنده کميت هاي گوناگون در سازمان، درست و دقيق کار مي کنند؟

2)  از چه روش هايي براي اطمينان از صحت نتايج آزمايش بايد استفاده نمود و چه افرادي بايد اين روش ها را تاييد نمايند؟

3) محيط مناسب براي کاليبراسيون تجهيزات اندازه گيري و نيز اجراي آزمون ها بايد چگونه تعيين و به مورد اجرا گذارده شوند؟

4) صلاحيت هاي مورد نياز براي کارکناني که اين اقدامات را انجام مي دهند چگونه تعيين و در عمل ارزيابي مي گردد؟

       5) نحوه نمونه گيري، انجام آزمون ها، تعيين اعتبار آنها، محرمانه ماندن نتايج و نهايتاً ثبت سوابق و اعلام آن به مشتري چگونه خواهد بود؟

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.