مشاوره سیستم مدیریت کیفیتISO 9001

مشاوره ISO 9001:2015 ، سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ ، جهت انتقال سیستم مدیریت کیفیت فعلی سازمان شما به ویرایش جدید ایزو ۹۰۰۱ و یا استقرار سیستم مدیریت بر مبنای استاندارد ایزو ۹۰۰۱  ویرایش ۲۰۱۵ می باشد.
با توجه به اینکه استاندارد ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ منتشر شده است بسیاری از سازمانهایی که سیستم مدیریت کیفیت را استقرار نموده اند باید سیستم مدیریتی خود را بر اساس استاندارد ISO 9001:2015 بروز آوری نموده و تغییرات اساسی ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ را در سیستم مدیریت کیفیت سازمان خود لحاظ نمایند .
مشاوره ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ ( مشاوره ISO 9001:2015 ) به دو گروه از سازمان ها قابل ارائه می باشد :
۱)    سازمان هایی که سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 را استقرار نمودند
تیم مشاوره ISO 9001:2015 ، بمنظور مهاجرت سیستم مدیریت کیفیت  به ISO 9001:2008  ، تغییرات مورد نیاز الزامات استاندارد ISO 9001:2015 را در سیستم مدیریت کیفیت شما لحاظ نموده و شما را جهت ممیزی صدور گواهینامه ISO 9001:2015 آماده می نماید .
۲)    سازمان هایی که می خواهند سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015  پیاده سازی نمایند .

تیم مشاوره ISO 9001:2015 ، بر اساس استاندارد ISO 9001:2015 ، سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ را متناسب با اندازه و پیچیدگی سازمان شما طرحریزی و استقرار می نماید .

صدور گواهینامه ISO 9001:2015 بر مبنای استاندارد جدید از سپتامبر ۲۰۱۵ شروع می گردد و مشاوره ایزو بر مبنای این استاندارد بمنظور آماده سازی سازمان ها برای ممیزی از آن زمان به بعد می باشد .

گواهینامه ISO 9001:2008 تا سال ۲۰۱۸ دارای اعتبار می باشد و سازمان ها باید اقدامات لازم جهت بروز آوری این استاندارد را انجام دهند.

مزایای انتخاب تیم  مشاوره ایزو ۹۰۰۱  ویرایش ۲۰۱۵ :

–    تجارب مشاوره ایزو در سازمان های مختلف بیش از ۲۰ سال سابقه  در بیش از ۱۰۰ سازمان .
–    حرفه ای در طراحی مستندات  سیستم مدیریتی متناسب با اندازه و پیچیدگی سازمان شما .
–    تجارب ممیزی سیستم های مدیریتی  .
ممیزی  صدور گواهینامه  سازمان ها بر اساس استاندارد ISO 9001:2015 پس از انتشار نسخه نهایی استاندارد ISO 9001:2015 در سپتامبر سال ۲۰۱۵ ، توسط شرکت های گواهی دهنده ایزو انجام میشود .

 

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.