مشاوره مدیریت زنجیره تامین کنندگان SCM

مديريت زنجيره تامين چيست؟ مديريت زنجيره تامين تلفيقي از هنر وعلم است كه روش يافتن موادخام موردنياز شركت ها براي توليد يا خدمت رساني رابهبود مي بخشد. پنج جزء اصلي مديريت زنجيره تامين عبارتند از:

1- برنامه: برنامه بخش استراتژيك مديريت زنجيره تامين است. شما براي مديريت همه منابعي كه براي برآورده ساختن تقاضاي مشتري به كارميروند به استراتژي نيازداريد. توسعه مجموعه متريك ها براي نظارت بر كارآيي،كاهش هزينه و تحويل با كيفيت بالا ي زنجيره تامين ، بخش اعظمي از برنامه ريزي را تشكيل مي دهد.

2- منبع: انتخاب تامين كنندگاني كه كالاها و خدمات موردنيازشمارابراي ساخت محصول يا خدمت تحويل خواهند داد. فرايندهاي قيمت گذاري،تحويل وپرداخت راتوسعه دهيد و متريك هايي را براي نظارت و بهبود روابط با تامين كنندگان بسازيد.و اين فرايندها را در مديريت موجودي كالاها و خدمات دريافتي از تامين كنندگان نظير دريافت محموله هاوشناسايي آنان به كار گيريد.

3- ساخت: دراين گام فعاليت هاي موردنيازبراي توليد،آزمايش،بسته بندي و آماده سازي براي تحويل صورت مي گيرند.

4- تحويل: بخشي كه به لجستيك نيزمعروف است. هماهنگي دريافت سفارشات مشتريان ، توسعه شبكه اي از انبارها وراه اندازي سيستم صورتحساب براي پرداخت ها ، اين بخش را تشكيل مي دهند.

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.