سیستم مدیریت HSE-MS یک ابزار مدیریتی برای کنترل و بهبود عملکرد بهداشت ، ایمنی و وحیط زیست در همه ی برنامه های توسعه و پروژه های صنعتی و عمرانی یا تشکیلات سازمانی بوده است ، با ایجاد بستر فرهنگی خلاق و نگرشی نو و سیستماتیک در راستای توسعه پایدار و کرامت انسان ، به طور  یکپارچه و همگرایی و چیدمان هم…
Read More...

آموزش GMP

سیستم های مدیریت یکپارچه IMS، شامل سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت شغلی OHSAS 18001 ، سیستم مدیریت محیط زیست ISO 4001 ،…

آموزش منابع انسانی

در دوره ممیزی داخلی ایزو ۹۰۰۱، نحوه برنامه‌ریزی و سازماندهی جهت انجام ممیزی داخلی، نحوه برگزاری جلسات افتتاحیه،…

آموزش برندینگ

دوره مدیریت ریسک ISO 9001:2015 ، به‌صورت کاربردی آگاهی شما را در خصوص تفکر مبتنی بر ریسک افزایش می‌دهد در دوره…