Browsing Tag

مشاور مدیریتی

راهنمای مدیریت پروژه ISO 21500:2012 جهت بهبود موفقیت پروژه و دستیابی به نتایج کسب و کار استفاده می نمایند . مایلز شفرد ، رئیس کمیته پروژه ISO  که استاندارد ایزو 21500 را توسعه داده است می گوید : ایزو 21500 ، کارکنان هر سازمان را به درک این که چگونه نظم و انضباط را در یک محیط کسب و کار مجهز…
Read More...