Browsing Tag

مشاور

مشاوره سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاهها ISO/IEC 17025 نتايج آزمونها باشد. از اينرو(ISO)  پس از استانداردهاي ISO/IEC Guide25وEN45001 اقدام به انتشار استاندارد ISO/IEC 17025نمود. از اهداف اصلي پياده سازي اين استاندارد مي توان به موارد ذيل اشاره نمود: كمك به ارتقاء كيفيت از طريق اعتبار بخشي و دقت در…
Read More...

مشاوره GMP

GMP    مخفف (Good Manufacturing Practices) و به معنای "روش های خوب ساخت" است که از جمله استاندارد های پیش نیازی در…