Browsing Tag

گروه مشاوران سپهر

مشاوره سیستم مدیریت کیفیت - پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان ISO 10004 در جهان كنوني اهميت و تاثير گذاري مشتريان بر روند كسب و كار هر موسسه و سازمان و بنگاه اقتصادي بر هيچ مديري پوشيده نيست. افزايش فروش مقوله اي است كه تمامی مديران همواره به آن فكر مي كنند و استراتژي هاي موثر براي همين موضوع را…
Read More...