آموزش

سیستم مدیریت HSE-MS یک ابزار مدیریتی برای کنترل و بهبود عملکرد بهداشت ، ایمنی و وحیط زیست در همه ی برنامه های توسعه و پروژه های صنعتی و عمرانی یا تشکیلات سازمانی بوده است ، با ایجاد بستر فرهنگی خلاق و نگرشی نو و سیستماتیک در راستای توسعه پایدار و کرامت انسان ، به طور  یکپارچه و همگرایی و چیدمان هم…
Read More...

ارزیابی سیستم های تعالی

یکی از موضوعات مهم در بهبود مستمر سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت شغلی HSE ، برنامه ریزی جهت بازرسی و ممیزی HSE می باشد . –     کارکنان سازمان  ، تجربه کافی جهت انجام بازدید ها وممیزی HSE ندارد –    کسانی که در زمینه HSE درسازمان فعالیت می…

ارزیابی مدیریت پروژه

ممیزی مستندات سیستم مدیریتی به شما کمک می نماید تا آمادگی لازم را قبل از ممیزی خارجی ،در طراحی مستندات متناسب با سازمان کسب نمایید. ممیزی مستندات سیستم مدیریت ، توسط متخصصین با تجربه بیش از ۲۰ سال در سیستم های مدیریتی انجام شده و در طی…

آموزش GMP

سیستم های مدیریت یکپارچه IMS، شامل سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت شغلی OHSAS 18001 ، سیستم مدیریت محیط زیست ISO 4001 ، سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 می باشد در دوره آموزش IMS شما با الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ، سیستم مدیریت محیط…

آموزش سیستم مدیریت زیست محیطی

در دوره  آموزش ایزو ۱۴۰۰۱ مراحل پیاده سازی ایزو ۱۴۰۰۱ برای شرکت کنندگان تشریح می گردد .عموما  بیشتر مراکز و موسسات آموزشی ، فقط مبانی و الزامات استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ را آموزش می دهند و شرکت کنندگان پس از طی دوره نمی توانند سیستم مدیریت محیط…
1 از 9

Recent Posts

1 از 12